Díky svým zkušenostem minulým i docela nedávným si dovoluji tvrdit, současný svět ovládá chtíč. Tato pokřivená sexuální potřeba, která je prožívaná pouze na úrovni prvních tří čaker se za každou cenu snaží udržet lidi v energiích starého paradigmatu.

Do našeho světa i podvědomí plně vstoupil v období středověku, v období, kdy se ženská energie pokoušela srovnat s energií mužskou.

Není v něm nic duchovního, ale přesně naopak, chtíč má minusové znaménko a je to to, co člověka táhne energeticky dolů a drží ve hmotě. Ke svému uspokojení, potřebuje neustále temnější a zvrácenější podněty. Produkty chtíče jsou pornografie, sadomasochismus, vše, co je perverzní, nepřirozené a proti zákonům přírody. Ty dále generují vedlejší produkty jako nejrůznější nemoci a závislosti – Aids, venerické choroby, alkohol, drogy, pedofilie, sexuální otroctví, atd. A nesmím zapomenout na touhu po moci a majetku, což vede v lepším případě k soudním přím, dluhům, exekucím.

Protipólem chtíče je touha a vášeň. Touha je podobná potřeba těla s tím rozdílem, že má plusové znaménko a současně je to i potřeba srdce. Člověk touží milovat a být milován a má potřebu tuto svou touhu prožívat s partnerem skrze tělo. Touha povznáší duši i ducha, dává životu barvy a směr. Mnozí lidé jsou si už naštěstí vědomi faktu, že fyzická těla máme proto, abychom se skrze ně dostávali ke svému pravému já, ke své podstatě. Takže vše nižší, než vědomý sex, odmítají.

Vědomé milování je také „nejkrásnější a nejsladší“ způsob, jak neustále rozšiřovat své vědomí.

Předchází mu uvědomění si, a přijetí faktu, že je to cesta touhy a zamilování se, které následně přejde v lásku a ta se neustále dál prohlubuje. Takže pár, žena a muž, si celou dobu vyměňují energie na všech úrovních těla fyzického i těl energetických.

Jsou tedy v neustálém propojení skrze lásku. Rozumí si telepaticky, společně rostou do vědomí a nemůže se stát, jako při obyčejném sexu kdy je uspokojen jen sexuální pud, případně chtíč, aby se sobě vzdálili energeticky, myšlenkově nebo fyzicky. Nemohou, a ani to nechtějí, protože jejich vzájemná láska jim dává skutečný smysl bytí, vyživuje je a naplňuje.

Na začátku jsou dva jedinci, kteří když se potkají, od první chvíle vědí, že k sobě patří. Dokážou být zodpovědní a jsou-li též už i patřičně vědomí, využijí čas zamilovanosti ke svému kvantovému posunu. Doba, kdy jejich hormony fungují na plné obrátky a která ve starém nastavení trvá v průměru dva až tři roky, je nejvhodnější k tomu, aby se poznali a začali praktikovat vědomé milování. Protože tímto způsobem si mohou vzájemně pomoci uvidět a s energií lásky, která je díky hormonálním přebytkům téměř fyzická, uzdravit všechna zranění na úrovních tělesných i energetických…po celé rodové linii.

Takovýto pár, který od prvopočátku a následně celý společný život praktikuje vědomé milování, je v plném zdraví, protože všechny bloky si postupně vzájemně vyléčí zcela přirozeným a nenásilným způsobem. Dokonce jsem i toho názoru, že tento svět opouští společně, protože se nakonec propojí tak, že jsou jako jedna duše ve dvou tělech. A když duše nazná, že se její čas naplnil, obě těla odchází současně. Proto se mi Vědomé milování líbí mnohem více než Tantra, protože v její filosofii jsem tuto myšlenku nenašla. Ani to, že dva lidé si po celou dobu, co jsou spolu, zůstávají věrni. 

Jejich děti vyrůstají v nesmírně velké energii lásky, a protože neprožívají traumata hádek či rozchodů, mohou se plně soustředit na rozvíjení svých darů a poslání. Tady trochu odbočím – dary našich dětí a jejich poslání jsou vždy kompilátem vlastností matky a otce, tudíž intenzivní kontakt s milujícími rodiči jim umožní plně tyto dary „nasát“ a už od dětství je formou hry začít vnášet do vědomí a postupně zhmotňovat. Do dospělosti tedy vstupují jako plně vědomé bytosti. Vše co začnou tvořit, je zcela v souladu s jejich posláním i s celkem a nikdy ne proti němu.

Energie vědomého milování má tak vysoké vibrace, že mění vše, co s ní přijde do styku. Dokáže totiž nést záměr, který mění fyzickou realitu i nastavení lidí.

Vysokovibrační energie vědomého orgasmu může být použita i ke změnám v krystalické mřížce, protože mění nebo zcela eliminuje nízké vibrace nevědomých orgasmů doposud „spících“ lidí.

Takže tyto už dále neslouží jako zdroj energie a hnací motor pro negativní síly, a díky tomu se energetická proměna světa dál urychluje.

Svět, ve kterém žijí lidé praktikující vědomé milování, se tak stává nebem na zemi.

Je to svět 5. dimenze.

Komentáře

Jsem vypravěčka a vyprávím příběhy, které mi diktuje sám život. Jsou v nich aspekty jak vnější - viditelné, tak i ty skryté, které jsem se naučila vnímat. A také jsem průvodkyní temnými údolími i nebeskými výšinami lidské sexuality. Můj příběh najdete zde>>

Share This