Před nedávnem ke mně „dorazila“ nesmírně silná energie, která na mne a mého pejska padla jako těžká deka a dost nás oba sebrala. Pejsek se z ní vzpamatovával týden, já naštěstí jen několik hodin. 

Tento text je pokračováním myšlenek, které se ve mně díky ní objevily. V podstatě jde stále o Transformaci, která probíhá a je čím dál intenzivnější.

Píši jej proto, aby i ti, kdo nemají prostor nebo čas se svým vnitřním světem příliš zabývat, měli šanci porozumět. Předesílám, že jde o můj názor a mé vnímání reality a toho, co je za ní. A je na vás, zda s vámi bude rezonovat, či nikoli. 

Každý jsme jiný, každý máme jiné vnímání, jiné zkušenosti a jiné úkoly. Tak, jak svět vnímám já, rozdělila bych lidi na dvě velké skupiny. Jedni, ke kterým patřím i já, vnímají a poznávají svět skrze své pocity a emocionální tělo, druzí sbírají své informace skrze rozum a tělo mentální.

Někdy o tomto rozdělení možná napíšu více. Zjednodušeně bych řekla, že tak, jak nám prvním stačí závan větru, a už cítíme změnu, lidé druhé skupiny potřebují ránu z pistole, aby se zastavili a řekli si, aha, něco se mi děje 🙂

Jsem si čím dál více jistá, že tuto novou energii, začnou cítit i oni, ti zdánlivě odolnější, kteří jen tak nepodlehnou nějakým „vnějším bludům“Tato energie se totiž nedá rozumově zdůvodnit, protože má zcela jiné, pro většinu z nás doposud neohmatané parametry a dopady na naše fyzično i duševno.

Jedná se o energii, která je tak silná, že zasáhne a dotkne se podstaty každého, naší pudové duše, a my se dříve či později začneme bát o svou existenci zde, na této planetě. A děje se tak proto, aby se naše VĚDOMÍ posunulo o další stupeň a my se otevřeli všemu, co to sebou přináší.

Je to posun od původních reakcí, kdy jsme volili a stále ještě volíme útěk, nebo boj. Přes náš rozum, díky kterému se vědomě nenecháme zmást, oblbnout, a jako myslící a cítící bytosti se zachováme moudře a klidně. Jedině tak se můžeme posunout o ten stupeň výše, k poznání a přijetí skutečnosti, že jsme Duchovní bytosti.

Nejprve je však třeba rozumem přijmout víru, že to tak je, čímž se uvolní cesta k našemu srdci. Tím vznikne něco, co zatím neumím pojmenovat. Toto propojení, které proběhne v celém našem energetickém systému, od prazákladu naší existence, tedy od nevědomí až po vědomou lásku, je ten zázrak proměny. A nyní začíná být paradoxně aktivován tou nejhorší energií nevědomých.

Předesílám, aniž bych chtěla strašit, že jde o energii sakra silnou. Je to vším prostupující a vše zaplavující děsivý strach. Je lepkavý a kde je mu dovoleno usadit se, jakoby splyne se svým hostitelem…

Tato energie strachu je všude kolem nás, je cíleně a čím dál více uměle vyvolávána, aby lidé nemysleli, ale jednali v emocích právě na tom nižším stupni – volbou útěku nebo boje (útěk od problémů, nebo naopak boj proti nim). Tak jsou nejlépe ovládatelní a manipulovatelní. A je jedno kým – nadřízeným v práci, farářem v kostele, ale i lékařem, učitelem, politikem, Unií, a v poslední době hlavně těmi, kdo jsou na vrcholu této pomyslné materiální pyramidy (materiální proto, že ve hře je energie hmoty, ne duchovna), tedy lidmi, kteří vlastní většinu majetku tohoto světa…

Napadla mne otázka, a kým jsou ovládáni oni, ti úplně nejmocnější? Odpověď mne posunula zase o kus dál. Došlo mi totiž, že jednoznačně tím, nebo spíše tou energií, která se na svém vrcholu nazývá Mamon, na nejspodnější úrovni strach o existenci.

Je to energie, která funguje na principu multilevelu, ti dole pracuji pro ty horní, ve snaze dostat se na jejich roveň (materiálně), a ti zase na vyšší úroveň… až k největšímu, absolutnímu blahobytu. Kvůli této touze po Mamonu, které říkám chamtivost, a která lidi jen zdánlivě pozvedá vzhůru na žebříčku výjimečnosti, jsou ochotni udělat cokoli a jakkoli zvráceného. To je ona, ta lepkavá, vším prostupující bestie, která pohltí každého, kdo ji podlehne.

Je čím dál silnější, tak, jak chamtivost a zvrácenost vyvolených a jejich následovníků, roste. ALE JEN DO DOBY, než nastane převaha těch, co se bát přestanou. Těch, co se nezaleknou, co netouží po vnějším blahobytu, ale ani nepodlehnou zděšení z konce existence a zůstanou v klidu ve vědomí toho, že vše lze změnit, jen je třeba se odhodlat a konat

Jedná se o evoluční posun vědomí, který nás má ve svém výsledku dovést k poznání, že my lidé jsme DUCHOVNÍ BYTOSTI, které zde v tomto hmotném světě „jen“ zažívají lidskou zkušenost. A ne obráceně, jak se všichni obdivovatelé a vyznavači Mamonu snaží obalamutit své ovečky pod sebou, tedy že jsme lidé, kteří možná občas mohou mít i nějakou tu duchovní zkušenost.

Na závěr bych chtěla ještě říci, že energie DUCHOVNÍCH BYTOSTÍ je zcela jiná, než zvrácený Mamon. Je lehká, jemná, soucitná, laskavá a milující. Je naprosto opačná, než ta, která duši táhne hluboko do utrpení samotného Pekla, byť se tělo topí v blahobytu. Tato energie uzdravuje tělo, sytí duši a povznáší mysl. Nemá konce ani počátku, a je to božská energie, díky které se člověk stává tvůrcem vlastního života. Bohem ve hmotě, který propojuje Nebe se Zemí.

 

Pokusila jsem se své vnímání, emoce a myšlenky přetavit v tento text. Jestli vás zaujal a rezonuje s vámi, pošlete jej dál. Protože čím více je a bude vědomých lidí, tím více bude a je toto uvědomění snazší a rychlejší pro další…tím více a rychleji se energie vyrovnají a převáží na stranu Vědomí a Dobra.

Ilustrační obrázek jsem našla na FB, ale autora neznám.

 

„Nejsme lidé, kteří mají duchovní zkušenost, jsme duchovní bytosti, které mají lidskou zkušenost.“ 

Pierre Teilhard De Chardin

Komentáře

Jsem vypravěčka a vyprávím příběhy, které mi diktuje sám život. Jsou v nich aspekty jak vnější - viditelné, tak i ty skryté, které jsem se naučila vnímat. A také jsem průvodkyní temnými údolími i nebeskými výšinami lidské sexuality. Můj příběh najdete zde>>

Share This