Před pár lety jsem zcela spontánně začala komunikovat s Bytostmi stromů. Nevidím je, ale cítím skrze své energetické tělo. Naše komunikace probíhá telepaticky a je moc příjemná, bytosti jsou šťastné, že je vnímám, protože nás lidi velmi milují. Jsou tady vlastně i pro nás, mimo jiné totiž likvidují spoustu škodlivin z ovzduší a vyrábí tak důležitý kyslík.

Vloni na jaře jsem od nich získala zprávu, že jsou smutné, protože umírají jejich bratři a sestry.  A teprve až asi za 14 na to, jsem se dočetla o kůrovcové kalamitě a obrovském úhynu stromů napříč republikou. Do té doby jsem nic netušila.

Před pár dny, když jsem po letošní zimě opět šla svou oblíbenou alejí a vítala se s nimi, jsem se jich zeptala co je nového? A zjistila jsem, že i u nich, u Bytostí stromů probíhá změna. I u nich se zvyšují vibrace a rozšiřuje Vědomí v souladu s planetárními změnami.

Tentokrát totiž nebyly smutné, ale spíše konstruktivní. Řekly mi, že zemře ještě mnoho stromů, ale současně mnoho nových se narodí… některé přirozeným způsobem, mnohé zasadí lidé.

Sdělily mi, že hlavní co je v současné době třeba a co vlastně zapříčinilo dnešní stav je to, aby se lidé se stromy a jejich bytostmi zase začali propojovat. Aby si uvědomili, že strom není mrtvá hmota, která mnohde překáží nebo komplikuje člověku život, ale přesně naopak.

Nakonec mi řekly:

„My, bytosti stromů jsme živé entity a vy lidé nás k životu potřebujete. Byly jsme tady dávno před vámi a dnes máme vysoce vyvinuté vědomí. Zcela přirozeně spolupracujeme, pomáháme si a podporujeme se. A vy lidé byste se od nás mohli mnohému naučit. Vlastně jste to kdysi uměli, ale zapomněli jste, protože jste dali přednost hmotě a sobectví před životem a láskou.

 

Dnes víme že i my, stejně jako vy a vše živé na této planetě, potřebujeme lásku. Každá bytost, je-li milovaná zvládne mnohem více než ta, která milovaná není, což je důležité v době velkých změn.“

Rozhodla jsem se poslat tuto informaci dál, ať se šíří, ať s ní lidé začnou pracovat. Každý člověk, kterému není lhostejný stav našich lesů a stromů, ale i celé Planety,  ať začne s láskou přistupovat ke každému stromu jako ke skutečné živé bytosti. Mimo jiné tak získá věrného kamaráda, nebo kamarády na celý život.

A nejen ke stromu, přistupujte tak ke všemu, zvířatům, rostlinám, vodě, půdě, přírodě a všem živým bytostem.

Přestaňte personifikovat a uctívat půjčky, auta, či internet, tedy neživé věci, protože je  to jen obyčejný byznys. Raději začněte vnímat, milovat, podporovat a chránit vše, co je živé. Vše, co má své vlastní bytosti, které si ve skutečnosti zaslouží váš zájem a pozornost. 

Uvědomte si také, že z pozice bezvýhradné lásky bude každý váš čin mnohem přínosnější a současně v souladu s celkem a životem, než když konáte z pozice osobní potřeby, případně vzteku nebo strachu.

A nikdy už nezapomeňte, že láska je nejmocnější síla, která dokáže zvládnout i to, co je na první pohled nepřekonatelné. 

 

 

 

Komentáře

Jsem vypravěčka a vyprávím příběhy, které mi diktuje sám život. Jsou v nich aspekty jak vnější - viditelné, tak i ty skryté, které jsem se naučila vnímat. A také jsem průvodkyní temnými údolími i nebeskými výšinami lidské sexuality. Můj příběh najdete zde>>

Share This