Několik úrovní energie žen

Další úhel pohledu je rozdělení energie ženské (a současně i mužské, protože princip je podobný) do tří typů. Předesílám, že velmi zjednodušuji a zobecňuji. 

První příklad je ten, kdy si nevyzrálí muži, (je jedno jak staří) vybírají podobné (hlavně mladé) partnerky v domnění, že od nich dostanou, co chtějí. Ty sice mají ještě plno sexuální energie, ale nemají mateřskou zkušenost. Navíc jsou většinou stejně nevyzrálé, jako jejich partneři. Takže i když se oba hodně snaží, prostě si nemohou vzájemně dát, co chtějí a hlavně co potřebují, aby dospěli. Vzájemně si své nepochopení nakonec ukazují a méně čí vice se zraňují. Což u mnohých, aspoň trochu moudrých jedinců, nakonec vede ke skutečnému hledání. U nechápavých jen většímu zablokování.

 

Ženy, které porodily dítě jsou už schopny otcům svých dětí dát, co si přejí, ale také většinou neuspějí, viz zdůvodnění v první části. To je možné tehdy, pokud muž začne poznání hledat i jinde. Myslím tím mužské kruhy, konstelace, terapie, kurzy sebepoznání, četba… Pokud to samé  dělá i partnerka, pak je úspěch daleko jistější. Úplně nejlepší je, když ti dva společně navštěvují mužskoženské kruhy a terapie, protože tak mají možnost léčit se a růst současně. 

 

Poslední skupina jsou skutečně vyzrálé ženy (někdo jim říká čarodějnice, jiný vědmy nebo moudré stařeny a vím, že existují vyzrálí moudří muži, čarodějové, mudrci), které si už prošly mnohým, mají za sebou několik cyklů života, rozeznají souvislosti a ví.

 

Tedy i to, že ta skutečná a UNIVERZÁLNÍ mateřská láska, po které tolik toužíme (i my ženy) a ze které všichni pocházíme, se nalézá všude kolem nás. Je součástí UNIVERZA, ZDROJE, BOHA. A člověk se k ní dostane, když se jí otevře. Když přijme svou spiritualitu, její zákony a principy.

 

A upozorňuji, nemluvím o religiózní víře, ale o skutečném duchovním světě v každém z nás. Který je pro někoho šamanský, pro jiného ezoterický. Název není důležitý, podstatný je jeho obsah.

 

K poznání tohoto světa je třeba mít silnou víru a touhu. Díky němu pak člověk přirozeně začne chápat hlubší životní souvislosti. Tedy i to, že jeho matka jako bytost z masa a kostí, byla mnohdy velmi nešťastná a zraněná. A že mu dala maximum toho, čeho byla sama schopna. Víc dát prostě nemohla, neměla odkud. A navíc byla omezena svým fyzickým tělem.

 

Pokud toto poznání muž přijme, nastává proces chápaní, odpouštění a skutečného léčení, které vede k tomu, že konečně dospěje. A z malého ukřivděného a zraněného kluka se začne stávat člověk, který rozumí čím dál hlubším životním souvislostem.

 

Muž, který už nepotřebuje ženou dosycovat citovou nádrž, protože to už umí sám. Který navíc umí dávat svou zdravou mužskou energii a tím pádem se mu automaticky dostává zdravé energie ženské.

 

Z každého takového muže se postupně stává skutečný Tvůrce, protože uzdravením „velkého malého kluka“ se napojí i na energii Božského otce, ve finále tedy na své Božské rodiče, Univerzální zdroj, energie Jin a Jang.

 

Pochopí, že je Duchovní bytost, která zde zažívá lidskou zkušenost. A díky této vysoké vibraci, se nakonec může stát, že vystoupí z kola samsáry, tedy znovozrování a už se nenarodí do hrubohmotného duálního světa, ale někam zcela jinam, kde už fyzické tělo, nebude potřebovat.

 

Krásný na tom je fakt, že to samé platí i pro nás, ženy.

 

Shrnu-li to:

1. Mateřská láska pozemská je jedinečná pro každou ženu, která porodí dítě.

 

2. Univerzální mateřská láska je součástí Univerza a je k dispozici úplně každému, kdo se jí otevře.

 

3. Díky ní člověk začíná chápat, že je duchovní bytost, prožívající na Zemi lidskou zkušenost. A také začíná rozumět hlubokým životním souvislostem, které mu dosytí jeho citovou nádrž a uzdraví vnitřní dítě.

 

4. Tímto pochopením se napojí i na Univerzální božskou energii otce. A společně s Matkou tedy na své Univerzální božské rodiče, čímž se přirozeně stává dítětem božím a vědomím prožívající lidskou zkušenost. A také Vědomým tvůrcem svého života.

 

Toto je můj názor i poznání, ke kterému jsem dospěla svým životem a zkušenostmi. Nikomu jej nevnucuji jen předkládám k zamyšlení.

 

Čím vším jsem prošla, než jsem k tomuto poznání dospěla, najdete v mých eknihách – https://dagmar-barankova.cz/e-knihy/

 

 

 

 

 

 

Komentáře

Jsem vypravěčka a vyprávím příběhy, které mi diktuje sám život. Jsou v nich aspekty jak vnější - viditelné, tak i ty skryté, které jsem se naučila vnímat. A také jsem průvodkyní temnými údolími i nebeskými výšinami lidské sexuality. Můj příběh najdete zde>>

Share This