Přemýšlím, že lidé by pro záchranu planety udělali nejvíc, když by zachránili sebe. Uzdravili všechna svá zranění a začali se milovat. Nejprve sebe sama a pak muž ženu a žena muže. A protože by měli uzdravená svá zranění, byli by VĚDOMÍ, takže i jejich milování by bylo VĚDOMÉ.

Takto prožívaná LÁSKA, láska ve dvou tělech a srdcích, která se dokáží prolnout a stát jedním (protože v nich nejsou žádné bloky a zranění), je nejmocnější energie na Planetě, v celém Vesmíru. A žádný jiný tvor, bytost, duch ji takto nemůže prožívat, jen člověk.

Je to náš největší DAR, se kterým však většina neumí vůbec nakládat. Dokonce jej mnozí přímo odmítají s přesvědčením, že vše jiné je důležitější…

VĚDOMÉ MILOVÁNÍ muže a ženy, Jang a Jin, je sexualita hmoty vědomě převáděná do Božství.

A umí léčit vše, čeho se její vibrace dotknou…

Uzdravuji roky svá zranění. I svou rodovou linii. Ale bylo toho tolik, že mezitím jsem stačila zestárnout. Takže už jen píšu, k čemu jsem svým uzdravováním dospěla. 

Komentáře

Jsem vypravěčka a vyprávím příběhy, které mi diktuje sám život. Jsou v nich aspekty jak vnější - viditelné, tak i ty skryté, které jsem se naučila vnímat. A také jsem průvodkyní temnými údolími i nebeskými výšinami lidské sexuality. Můj příběh najdete zde>>

Share This