Dagmar Baránková, IČO: 47841516, Růžová 431/2, Jeseník 790 01

Ochrana osobních údajů

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů, dále jen GDPR.

 

Dovolte mi, abych vás informovala v souladu s čl. 13 GDPR a následujících,  jak zpracovávám vaše osobní údaje a o vašich právech.

 

Správce osobních údajů

Jsem správcem osobních údajů na webu www.dagmar-barankova.cz.

Určuji, jak budou vaše osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem.

Dagmar Baránková, IČO: 47841516, Růžová 431/2, Jeseník 790 01

E-mail: dagmar@dagmar-barankova.cz

Pro které účely osobní údaje zpracovávám a jak dlouho je uchovávám?

A. Pro marketingové účely

Pro marketing eviduji minimální údaje, a to na základě vašeho souhlasu, který projevíte potvrzením odkazu v e-mailu, případně zaškrtnutím políček. Double opt-in (dvojí potvrzení)  je opatření proto, aby vás nemohl přihlásit nikdo jiný a jasně a průkazně tak vyjádříte svůj souhlas se zpracováním vašich údajů. 

Další zaškrtávací políčka, která využívám a která můžete a nemusíte zaškrtnout:

  • Uvítám i články a tipy a rady a aplikace od jiných osob na stejné téma.
  • Ano, Facebook i jiné sociální sítě mám rád, klidně na mě mluvte více kanály (telefon, FB…)

 

ad 1) Jak je to s obsahem od jiných osob

Občas vám pošlu odkaz na článek nebo nějakou aplikaci jiných osob. Je to proto, že někdo napíše o tématu lepší článek, a já usoudím, že je pro vás přínosný, nebo doporučím aplikaci, kterou využívám a se kterou jsem spokojená.

Vy to máte pod kontrolou tak, že si prohlédnete nabídku, a pokud vás zaujme, tak se sami zaregistrujete na jiném webu.

A pak teprve vám budou chodit e-maily i odjinud. To, že vám pošlu odkaz, neznamená, že vám zaplaví schránku e-maily mých obchodních přátel. A kde se přihlásíte, máte možnost se i odhlásit.  

 

Pro marketingové účely eviduji pouze váš e-mail, jméno, IP adresu a sleduji, jaké stránky navštěvujete, abych přizpůsobila obsah vašim preferencím. Dále sleduji údaje o vašem využívání e-mailingu  (doručení kampaně, otevření kampaně apod.), a to proto, abych vám  neposílala některý e-mail opakovaně.

Údaje uchovávám do doby, než odvoláte svůj souhlas se zasíláním novinek a tipů neboli obchodních sdělení, maximálně 4 roky. 

Odvolat souhlas je velmi jednoduché, prakticky jedním kliknutím, protože odhlašovací odkaz je v patičce každého e-mailu. Také mi můžete napsat přes kontaktní formulář a já vás odhlásím  ze všech budoucích e-mailů. Odhlášení je stejně jednoduché jako přihlášení.

 

ad2) Facebook

Dáváte souhlas s tím, že vás mohu kontaktovat i na FB. Fanouškem stránky se stanete tak, že kliknete na stránka se mi líbí. A odhlásíte se kliknutím na už se mi to nelíbí.

Prohlašuji, že vaše údaje nebudu předávat do třetích zemí.

B. Pro obchodní účely

Až teprve, pokud se rozhodnete zakoupit některý můj produkt nebo službu, eviduji kontaktní údaje, které osobně zadáte do objednávkového formuláře.

Jméno, příjmení, adresa, e-mail (případně telefonní číslo), účetní a platební údaje (IČO, DIČ, číslo účtu). Údaje jsou nezbytné pro vaši identifikaci jako kupujícího, realizaci obchodu včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů a identifikaci vašich bezhotovostních plateb.

Vaše údaje jakožto zákazníků budu zpracovávat po dobu vyřízení objednávky a dle zákona dalších  deset let ode dne jejího skončení.

 

C. Procházení webu – cookies

V případě, že užíváte moje produkty a služby nebo brouzdáte po mých webových stránkách, mohu  sbírat údaje o návštěvách  mých  webových stránek a sledovat užívání služeb.

Tyto údaje zahrnují vaši IP adresu, chování na webových stránkách www.dagmar-barankova.cz . Tedy jak dlouho jste na stránce byli, z které stránky jste přišli a kdy odešli.

Tyto údaje nejdou přiřadit určitému objektu. Takové informace získávám automatizovaně prostřednictvím cookies nebo trackovacích technologií, jelikož vám chci poskytovat co nejlepší službu. Vaše údaje budu zpracovávat a evidovat po dobu 26 měsíců. Cookies můžete na svém počítači zakázat.

Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Pokud jako správce zpracovávám vaše osobní údaje, máte právo se na mne kdykoliv obrátit a uplatnit právo na přístup a opravu údajů, které zpracovávám.

Máte-li pochybnosti o tom, že vaše údaje zpracovávám v souladu se zákonem, můžete mne požádat o vysvětlení nebo o nápravu závadného stavu, zejména požadovat blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů, případně kompletní výmaz těchto údajů. 

Máte právo podat také stížnost u dozorového orgánu, kterým je ÚOOÚ.

Vaše údaje získávám pouze na svých webových stránkách, přes formuláře s tlačítkem, kam vy osobně vyplníte svůj e-mail, případně jméno.

 

Ochrana a zabezpečení vašich údajů

S vašimi osobními údaji budu nakládat zodpovědně a v souladu s platnou českou  a evropskou legislativou.

Pro zpracování osobních údajů užívám automatizované, ale i neautomatizované prostředky.

Všechny údaje jsou uloženy na zabezpečených serverech uložených výhradně v Evropské unii. 

Osobní data jsou chráněna v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje a míře rizika zneužití.

Přijala jsem a  budu udržovat technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení osobních údajů, a to v celém řetězci, od vložení vašeho e-mailu až po vymazání po vypršení souhlasu nebo doby skladování údajů nutných pro splnění smlouvy, která plyne ze zákona. 

Komu mohou být osobní údaje zpřístupněny?

Osobní údaje, které zpracovávám jako správce i jako zpracovatel, zrpacovávám výhradně sama. Nemám spolupracovníky.

Jiným subjektům je umožněn přístup pouze z důvodu plnění zákonných povinností.

Osobní údaje, které zpracovávám jako správce i jako zpracovatel, zrpacovávám výhradně sama. Nemám spolupracovníky.

Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně. Údaje nepředám ani do jiných zemí EU.

Prohlášení správce osobních údajů

Prohlašuji, že jako správce osobních údajů svých odběratelů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů, a tedy že:

  • Zpracovávám osobní údaje svých odběratelů pouze na základě souhlasu nebo zákonného právního titulu.
  • Nepracuji s citlivými osobními údaji, tj. osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů, biometrický údaj.
  • Splňuji informační povinnost vůči svým odběratelům podle zákona o ochraně osobních údajů.
  • Umožňuji svým odběratelům výkon jejich práv podle zákona o ochraně osobních údajů.
  • Plním veškeré další povinnosti správce osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů.
  • Zavazuji se v rozesílce e-mailů zohlednit jakékoliv změny v evidenci osobních údajů svých odběratelů ve lhůtě nejpozději do 48 hodin od přijetí informace o změně.

 

Jak projevíte souhlas se zpracováním vašich údajů

Potvrzení e-mailu s potvrzovacím odkazem beru jako váš souhlas s výše uvedenými informacemi. 

Použitím zaškrtávacího políčka jste si zvolili, jaké informace si přejete odebírat. Kdykoliv se to dá změnit,

kdykoliv se můžete odhlásit.

Zároveň tímto potvrzujete, že je vám víc než 16 let. 

Tato informační povinnost je platná od 1. 4. 2018.

 

Toto je staré znění Ochrany osobních údajů, které platí do 24.5.2018

Ochrana osobních údajů

Děkuji za Vaši návštěvu na mých stránkách, těší mě Váš zájem. Beru ochranu vašich soukromých údajů vážně a chci, abyste se při návštěvě mých internetových stránek cítili dobře. Ochrana vašeho soukromí při zpracování osobních údajů je pro mě důležitou záležitostí, kterou při mých obchodních procesech beru na zřetel.

Jsem registrována u ÚOOÚ.

Osobní údaje, které jsou získávány během návštěvy těchto webových stránek, zpracováváme v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

 

Právo na informace

Na požádání vám Ing. Marta Veselá podle možnosti obratem a písemně oznámí, zda a jaké osobní údaje má o vás zaznamenané. Pokud by navzdory našim snahám o správnost údajů a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je opravíme.

Pokud máte otázky, týkající se zpracování vašich osobních údajů, můžete je směřovat na dagmar@dagmar-barankova.czkde vám jsme k dispozici nejen v případě žádosti o informace, ale i v případě podnětů nebo stížností.

 

Kodex ochrany údajů

Získávání a zpracovávání osobních údajů

Když navštívíte naše webové stránky, zaznamenají naše webové servery standardním způsobem IP adresu, která vám byla přidělená poskytovatelem internetových služeb, webovou stránku, z které nás navštívíte, webové stránky, které u nás navštívíte, a také datum a délku návštěvy. Osobní údaje se zaznamenají jen tehdy, když nám je poskytnete z vlastní vůle, například v rámci registrace, anket, vypsání cen nebo na realizaci smlouvy.


Bezpečnost

Ing. Marta Veselá přijímá technická, organizační a bezpečnostní opatření, aby chránil u nás vedené údaje proti manipulaci, ztrátě, zničení a zásahu nepovolaných osob. Naše bezpečnostní opatření se s vývojem technologií neustále zlepšují.


Použití a postoupení osobních údajů

Ing. Marta Veselá používá vaše osobní údaje na účely technické správy webových stránek, zákaznickou administrativu, na ankety týkající se produktů a na marketingové účely vždy jen v takovém rozsahu, jaký je k tomu potřebný.

Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů. Naši spolupracovníci, agentury a obchodníci jsou z naší strany vázáni diskrétností.


Možnost odhlášení

Chceme vaše údaje použít k tornu, abychom vás mohli informovat o našich produktech a službách, případně zjistit váš názor na ně. Účast na takovýchto akcích je samozřejmě dobrovolná. Pokud byste s nimi nesouhlasili, můžete nám to kdykoliv oznámit, abychom mohli údaje podle toho zablokovat. V případě emailové komunikace se z odběru můžete kdykoliv odhlásit s pomocí odhlašovacího odkazu uvedeného v patičce každého emailu.


Cookies

Ing. Marta Veselá používá cookies k tomu, aby mohl sledovat preference návštěvníků a aby mohl podle toho optimálně vytvářet webové stránky. Cookies jsou malé “soubory”, které se uloží na váš pevný disk. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webové stránky. Cookies se mohou využívat ke zjištění, zda jste už ze svého počítače navštívili naše stránky. Identifikuje se pouze cookie na vašem počítači.

Používání cookies můžete deaktivovat ve vašem internetovém prohlížeči.


Souhlas se zpracováním osobních údajů

Prohlášení prodávajícího: Ing. Marta Veselá se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter Vašich osobních a firemních dat, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte v objednávce e-booku Minimalistická agenda jsou nezbytné pro Vaši identifikaci jako kupujícího. Používáme je k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci Vašich bezhotovostních plateb a pro komunikaci s Vámi.

Vaše detailní osobní data i údaje o nákupech jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

Souhlas registrujícího se návštěvníka webu: Vyplněním webového formuláře souhlasí kupující se zařazením všech jím vyplněných osobních údajů do databáze


Dagmar Baránková, IČO: 47841516, Růžová 431/2, Jeseník 790 01, jakožto správce, a s jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro marketingové účely a obchodní sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu.

Zároveň registrovaný uděluje souhlas s tím, aby mu prodávající zasílal informace o připravovaných akcích a nabídce svých obchodních partnerů.

Share This