Můj stručný a laický názor je tento  – vzdali jsme se své síly.

Nejprve jsme se vzdali své přirozené spirituality. Naši schopnost spojit se s tím, co nás převyšuje, jsme dali do rukou církvi (případně jinému guruovi), která se sama určila jako prostředník mezi námi a bohem. A dnes už spousta lidí tomuto prostřednictví nevěří. Nevěří ani v něco vyššího, většího, neuchopitelného. Čehož jsme však součástí, odkud jsme vyšli a kam se vracíme.

Své vědomosti a schopnost přemýšlet směrem vedoucím ku prospěchu celku jsme dali do rukou vědy a techniky. Ta je dnes už tak daleko, že mimo jiné vytváří umělou inteligenci, která svým nastavením je daleko schopnější než kdokoli z nás a pokud s tím něco rychle neuděláme, může se stát, že bude schopna nás zcela zlikvidovat.

Svůj zdravý selský rozum, kterým se vyznačuje dobrý hospodář, jsme dobrovolně dali a stále dáváme do rukou politiků, z nichž většina, dokud jsou u moci, dělá vše proto, aby se měli dobře jen oni.

Své zdraví tělesné i psychické jsme dali do rukou lékařů, kteří k našemu tělu přistupují jako stroji. Jestliže něco v našem organismu nefunguje, ušmiknou to, příznaky nemoci potlačí chemií. Přetíženou psyché probouzejícího se člověka vyhodnotí jako stav ohrožující pacienta i okolí a zavřou ho do blázince.

 

Naštěstí – díky tomu všemu, díky tomu, že tento stav je už naprosto neúnosný, si tyto skutečnosti začíná čím dál více lidí uvědomovat a přestává se tomuto stavu podřizovat. Přestáváme dávat svou sílu a energii tam, kde je to zneužíváno proti nám.  Začínáme vnímat, že každý z nás může mít spojení s energií a silou v sobě. Se svou podstatou, a tím s moudrostí, která je všude kolem nás a jejíž „velikost“, je nekonečná.

A v tom je velká síla, naše síla. Tak otvírejme svá srdce a propojujme je s rozumem. A hlavně se znovu rozpomeňme, že náš duch, náš spirit, vždy byl, je a bude nadřazen hmotě. Nikdy ne obráceně. 

[content id=1296][/content]

Komentáře

Jsem vypravěčka a vyprávím příběhy, které mi diktuje sám život. Jsou v nich aspekty jak vnější - viditelné, tak i ty skryté, které jsem se naučila vnímat. A také jsem průvodkyní temnými údolími i nebeskými výšinami lidské sexuality. Můj příběh najdete zde>>

Share This