„Každý si tvoří svou realitu, svou bublinu, jak myslíš, tak žiješ.“ Dlouho jsem s těmito myšlenkami měla dilema, které jsem plně rozklíčovala až ve chvíli, kdy jsem pochopila jednu základní věc. Všichni žijeme ne v jedné, ale ve dvou bublinách!

Ta první je svět, který si tvoříme sami podle toho, jak jsme vědomí.  Je to naše realita, naše bublina, naše osobní akaša.  

Druhá bublina, ve které také žije každý z nás, je kolektivní. Je to svět genetických zkušeností a historických důsledků. Je to kolektivní bublina, kolektivní povědomí, kolektivní akaša.

  • Pokud plně nepochopíme a nezpracujeme svou osobní minulost v kontextu s kolektivní akašou, nemáme šanci tvořit životaschopnou budoucnost.

Další, velmi moderní myšlenka, na kterou narážím na každém „rohu“, hlavně u mladých lidí je,  že od minulosti je třeba se odstřihnout, protože nám nemá co dát. Já jsem však přesvědčena, že odstřihnutí se od minulosti, je vlastně popření světa kolektivní bubliny. Protože pokud plně nepochopíme a nezpracujeme svou osobní minulost v kontextu s kolektivní akašou, nemáme šanci tvořit životaschopnou budoucnost.

  • Popírání kolektivní bubliny, světa genetických zkušeností a historických důsledků, vede k vlastní sebezáhubě. Fakt, že svět dnes stojí před ekologickou katastrofou, je toho více než jasným důkazem.
  • Takže heslo, že každý by se měl zaměřit na tvorbu vlastní reality, je pravdivé jen z části. Takováto tvorba bez ohledu na svět vnější, kolektivní, má totiž za následek, že se nám naše vlastní realita (o které se domníváme, že ji máme plně pod kontrolou, když si ji přece tvoříme), dříve či později začne rozpadat. Vždy totiž logicky narazíme na hranice někoho jiného. Byť se je mnozí snaží sebevíce nevidět a nerespektovat.

Popírání kolektivní bubliny, je cesta sobce a vede k vlastní sebezáhubě. Bohužel nejen to. Takovéto egoistické chování má negativní dopad i na ty, kteří se snaží žít a tvořit jak v souladu se sebou samým, tak v souladu s celkem. Bohužel od věků je svět nastaven tak, že ten, kdo je čestný a poctivý, doplácí na bezohlednost a lži darebáka.

I když se snažíte sebelépe projektovat svou realitu, před globálním dopadem chování všech ostatních neutečete. I když pečujete o své zdraví, neužíváte žádné léky, stejně musíte pít vodu, která je plná chemie a hormonů. Musíte dýchat znečištěný vzduch, i když nemáte auto, maso nejíte a letadlem nelítáte. Musíte trpět s umírající přírodou, i když vy sami ji chráníte a chováte se k ní se vší úctou.

Jste-li citlivý člověk s otevřeným srdcem, vnímáte a cítíte utrpení zvířat ve velkochovech, klecových odchovech, při převážení kamiony na obrovské vzdálenosti, bolest zvířat v cirkusech, množírnách, bolest psů uvázaných v lese, mláďata pohozená v kontejnerech, zvířata týraná a mučená těmi nejstrašnějšími způsoby. A pokud máte zdravý rozum, vidíte co se děje v našem státě, v Evropě, v celém světě. Vidíte, jak se svět čím dál větší rychlostí řítí do globální katastrofy. A jsme v tom my všichni, nikdo z nás není a nebude mimo.  

Pokud ovšem nejste lhostejný sobec, který myslí jen sám na sebe a svůj prospěch… Nebo už svou myslí žijete v jiných dimenzích a tato planeta vás nezajímá. Jsem totiž přesvědčena, že jsme zde právě proto, abychom změnili to nastavení trvající věky. Negace nemá být silnější a vítězit nad pozitivitou.

Jsme zde, v tomto hmotném těle a hmotném světě, abychom dělali změny. Abychom svou pozornost dávali tam, kde je to nejen v souladu s námi, ale i s celkem. Souhlasím s tvrzením, že kam dáváme svou pozornost, to roste. Je však zcela evidentní, že už vůbec nevíme, co je správné pro celek…dokonce mnohdy ani nevíme, co je správné pro nás, protože věky žijeme ve svých vlastních lžích. 

  • Jednota je synonymum pro svět, který má duchovní základy. Globalizace je synonymum pro svět, který má základy pouze materiální.

Základem změny je, abychom společně začali tvořit Jednotu. Bohužel stále většina lidí chce globalizaci světa. Jednota je totiž synonymum pro svět, který má duchovní základy (a zahrnuje i kolektivní akašu) – bohužel díky chování těch, co by měli kázat vodu a přitom sami pijí vino,  je to svět, který je pro většinu společnosti nepřijatelný.

To druhé – globalizace, má základy pouze a jen materiální. Na základně této pyramidy (většina určitě zná MLM systém) jsme my, miliardy obyčejných lidí,  a na její špici pak ti, kteří vlastní 95 % veškerého bohatství světa, díky kterému de facto ovládají ekonomiku celé planety. Což by mělo být naprosto NEPŘÍPUSTNÉ! Ale my to dovolujeme a na jejich zisku se podílíme, protože všichni jsme součástí tohoto velkého multilevlu. 

Otázkou, kterou si klade čím dál více lidí je, jak z této situace ven? 

Dle mého názoru je nutné přijmout především fakt, že všechny živé bytosti jsou součástí kolektivní bubliny. A že v naší minulosti je ukryto obrovské poučení. Toto poučení hledat a díky němu konečně začít tvořit pravdivou kolektivní bublinu.  Také  je naprosto nezbytně nutné uklidit své vlastní odpadky, všechen balast nepravdivých přesvědčení a pokřivených vzorců chování a začít tvořit pravdivou bublinu osobní. 

Na závěr vám navrhuji  způsob jak se přirozeně včlenit do kolektivní akaši:

  • probuzením se ze snu o nekonečném blahobytu jednotlivce
  • přijetím faktu, že tam, kde končí svoboda moje, začíná svoboda druhého
  • uchopením vlastní síly a žitím skrze srdce v souladu s rozumem
  •  uvědoměním si skutečností, že my všichni, každý jednotlivec, jsme součástí jedné Esence, jediné universální síly, která tvoří celý poznatelný Vesmír a má své vlastní zákonitosti.  
  • a tyto skutečné pravdy žít a předávat dál.

Pokud bych si v sobě neuklízela všechen svůj roky i staletími nastřádaný balast, nikdy bych k tomuto poznání nedospěla. Co vše jsem měla ve své osobní bublině a co dalšího jsem díky tomu pochopila, si můžete přečíst v mé autobiografii Všechny odstíny temnoty aneb příběh o návratu do světla. 

Komentáře

Jsem vypravěčka a vyprávím příběhy, které mi diktuje sám život. Jsou v nich aspekty jak vnější - viditelné, tak i ty skryté, které jsem se naučila vnímat. A také jsem průvodkyní temnými údolími i nebeskými výšinami lidské sexuality. Můj příběh najdete zde>>

Share This