Než přejdu k tomu, co vám chci sdělit, dovolím si trochu teorie. Je důležitá pro pochopení souvislostí.

Sex je výraz pro pohlavní styk, soulož.

Z pohledu ezoterického, či spirituálního jde o prožívání sexu a výměnu energií na úrovni prvních tří čaker. Tedy spíše o mechanický způsob potkávání se dvou odlišných, případně i stejných pohlaví, skrze pohlavní orgány.

Sexuální energie je funkční jen v této oblasti a není vědomím nijak ovládána. Snahou je dospět k ejakulaci, případně ke stahům v oblasti vagíny. Příjemné pocity, pokud se dostaví, jsou označované za orgasmus a trvají maximálně několik desítek vteřin. Sexuální energie se rychle rozptýlí do prostoru a nastává únava, případně pocit tělesného uvolnění.

Milovaní – je schopnost prožívat sex nejen v první oblasti, ale současně při tom prožívat lásku k partnerovi. Zde začíná jít o skutečnou intimitu. Nahota je totiž jen tělo bez šatů, ale intimita je schopnost sdílet sebe sama, odevzdat se partnerovi, partnerce, otevřít své srdce a ukázat zranitelnost své duše. To je skutečná intimita.

Z pohledu spirituálního jde o schopnost sexuální energii pustit do srdeční čakry a tam ji přeměňovat na lásku.

Orgasmus prožívaný nejen v pohlavních orgánech, ale i v celém těle jako něco, co nás těší a naplňuje, může trvat i mnoho dnů. Někdy si stačí na partnera vzpomenout a cítíme slastné pocity jak v pohlaví, tak někde uvnitř v sobě a vnímáme je jako pocity štěstí.

Vědomí – být si něčeho vědom, uvědomovat si, být schopen rozpoznat a pochopit – to je sféra, v níž funguje mysl, a to je více či méně tím, co míním vědomím.

Čím více je člověk vědomý, tím má takzvaně rozšířenější své vědomí. Není tedy zaplněno bloky a zraněními, takže jedinci si jsou vědomi toho, kdo jsme ve své podstatě, tedy že:

  • z pohledu kvantového jsme energie
  • z pohledu ezoterického jsme světlo
  • z pohledu spirituálního jsme láska

Sex prožívaný ve všech těchto oblastech – tedy skrze pohlavní orgány, srdce a vědomí je Vědomé milování. Při tomto způsobu milování, kdy sexuální energie ze spodních tří čaker vystoupá skrze čakru srdce až nad naši hlavu a spojí nás s Univerzem, se vytváří velmi silné energetické pole, které je stavem blaženství.

Orgasmus je nejen celotělový, ale je prožíván ve všech tělech energetických a jak se zvyšuje vědomí partnerů, postupem času zasahuje až do světů duchovních. Což jej dál nesmírně prohlubuje. A toto prohlubování nemá konce, stejně tak, jako nekonečný je celý Vesmír.

Dva se stávají jedním a tento stav může trvat tak dlouho, jak sami vědomě chtějí. Po skončení milování mohou dál samostatně existovat, protože jsou si vědomí své individuality, takže nemají potřebu vzájemně se omezovat, nepohlcují jeden druhého, ale přesně naopak. Energeticky jsou propojeni a tak jim nechybí opačná energie.

Takže postupně přechází ze světa duálního, který rozděluje, do polarity, kde je vše vším, jen s rozdílnou intenzitou, tedy vibrací a frekvencí.

Tyto stavy blaženství jsou o hluboké intimitě a vědomí si skutečnosti, že Já jsem My a My jsme Já.

Mnozí mohou říci, že toto v podstatě učí Tantra. Ano, ale ne neotantra, která je dnes moderní v našem západním světě. Zásadní podmínkou Vědomého milování je totiž schopnost žít a milovat se s jediným partnerem. Se svým celoživotním partnerem. Neotantra totiž mimo jiné odůvodňuje více partnerů možností lépe rozeznat své bloky a omezení.

Během svého života jsem dospěla k názoru, že je to přesně naopak. Čím více partnerů máme, tím více jejich traumat do sebe při sexu nasajeme. A tím náročnější a delší je pro nás následné zpracovávání.

S jedním partnerem přijmeme také jeho zranění a pokřivené vzorce, ale není jich tolik. A máme-li to štěstí, jsme-li již na takové úrovni vědomí, že v průběhu života nepotřebujeme ke svému sebepoznávání další a další protějšky, pak jsme vyhráli životní jackpot.

Zůstat s jedním člověkem, se kterým se budeme milovat celý život, a podotýkám MILOVAT – tedy budeme cítit stejnou, případně větší lásku k jeho osobě, jeho energii, společně s ním tvořit pár, následně rodinu a vše, co k ní patří včetně výchovy potomků, to je něco, co je v dnešním světě velká vzácnost.

Protože mnohé páry, i když spolu zůstávají až do smrti, si postupem času zevšední, někdo z nich, případně oba si najdou milence, prožívají občas jen chvilkové sexuální uvolnění, ale už ne milování. Jejich sex prostě zestárne tak, jak stárnou oni.

Ale Vědomé milování je něco, co nestárne, stejně jako nestárne vědomí, „jen“ se stále prohlubuje a rozšiřuje.

Je to náš DAR, který máme všichni, který však vůbec neumíme používat. Skrze generace jsme si jej nechali zastřít závoji nevědomí díky tvrzením z vnějšku, kterým jsme uvěřili.

Všechna ta náboženská dogmata o prvotním hříchu či nadřazenosti jednoho pohlaví, nebo naopak vědecká tvrzení o fungování hormonů, řídící sexuální život člověka, které však nemají nic společného s PRAVDOU o tom, kdo doopravdy jsme.

Vědomé milování je nejrychlejší a současně nejkrásnější (i když z počátku ne nejsnazší) cestou, jak se stát vědomými duchovními bytostmi zažívající lidskou zkušenost na tomto světě.

Naštěstí je čím dál více lidí, kteří si to uvědomují.

Přidá-li se k tomu i vědomí zodpovědnosti a touha po vztahu na celý život, ochota vědomě na sobě pracovat i v období zamilovanosti, kdy z nás hormony přímo stříkají, nebo naopak ve chvíli, kdy vztah pomalu vyhasíná, pak je šance začít zažívat vztahy, lásku a sex nově, moderně a svobodně.

Čímž se staré Kolektivní nevědomí uplynulých věků zcela změní na Kolektivní vědomí a nastane Zlatý věk.

Ten je totiž součástí duchovních světů a energií, které na nás ze všech stran čím dál více působí, protože změnou prochází celý náš Vesmír.

 

Vědomý člověk:

Nemá pocit, že mu svět něco dluží a necítí křivdu. Naopak, je si plně vědom skutečnosti, že na energetické a duchovní úrovni je a byl součásti všech a všeho. To znamená, že i on ve své inkarnační historii dělal věci, ze kterých dnes viní jiné.

Váží si svých rodičů a čerpá z jejich zkušenosti, moudrosti, ale i jejich chyb, a proto už je neopakuje. Neodmítá ani své předky, protože i od nich čerpá to nejlepší, jejich energii a poznání. Je to přesný opak nevědomého přebírání negativních vzorců (dělání tlustých čar, vytěsňování minulosti, atd.) – protože tím, že něco odmítáme, tím to nevědomky stále žijeme.

Staví na poznání své jedinečnosti a svých darech, díky čemuž dělá přesně to, co jej dál naplňuje radostí a energií (je moderně řečeno ve flow), protože má směr a cíl – život v souladu s nejvyšším dobrem všech.

Ví, kdo je a jaká je jeho role v životě. A díky tomu si přitáhne stejný protějšek, jen s opačnou polaritou. Se kterým následně prožívá a zpracovává zbytky nevědomých programů a současně tvoří novou budoucnost v souladu se sebou samým, svou rodinou, společností, celkem.

Jednoduše řečeno, vědomý člověk žije ne v protikladu ale v souladu. Vědomé milování je vlastně taková velká odměna za toto poznání. 

 

Ke všem těmto poznatkům jsem dospěla během svého života. Čím jsem prošla, najdete v mých eknihách.

https://dagmar-barankova.cz/e-knihy/

Komentáře

Jsem vypravěčka a vyprávím příběhy, které mi diktuje sám život. Jsou v nich aspekty jak vnější - viditelné, tak i ty skryté, které jsem se naučila vnímat. A také jsem průvodkyní temnými údolími i nebeskými výšinami lidské sexuality. Můj příběh najdete zde>>

Share This