„Mám tolik nástrojů na pronikání do lidské mysli a její ovládání, že není snadné říci, který je ten nejúčinnější. Právě teď se snažím způsobit další světovou válku. Mí přátelé tady ve Washingtonu mi pomáhají zapojit do ní i Ameriku. Jestli se mi podaří, aby se ve světě začalo hromadně zabíjet, mělo by se mi také podařit uvést do chodu můj oblíbený nástroj ovládání mysli. Mohl byste tomu říkat hromadný strach.

Použil jsem ho ke způsobení války v roce 1914.
Použil jsem ho ke způsobení ekonomické krize v roce 1929, a pokud mě můj protivník nepodvedl, měl bych vlastnit každého muže, ženu a dítě na světě.

Sám vidíte, jak blízko jsem se dostal k nadvládě nad světem – o což usiluji už tisíce let.“ Říká Ďábel v knize Napoleona Hilla „Jak přelstít Ďábla“.

N.Hill ji napsal v roce 1938, tedy záhy po své nejznámější knize – Myšlením k bohatství. Ale protože v ní mimo jiné popisoval praktiky, které šly proti církvi, byla vydána až v roce 2011.

Ale nyní Ďábel udělal kardinální chybu a odhalil karty.
Zastavil celý svět a lidé konečně začínají přemýšlet. Ne jen o bohatství, ale hlavně o tom, co je za ním, za vším tím byznysem a ekonomickým růstem. Pokrokem za každou cenu…

TAKŽE JE A BUDE ČÍM DÁL VÍCE LIDÍ, KTEŘÍ JEHO PRAKTIKY UŽ VIDÍ.

Kteří se nenechají ovládat strachem, čest a morálka jsou pro ně více než peníze a moc. Kteří se sebou nenechají manipulovat a stojí na straně Boha, ne Ďábla.

A ten pomalu začne ztrácet svou moc. Protože není nic jiného, než energie a moc mu dává teprve člověk, když mu podlehne v domnění, že peníze jsou nejvyšší existující hodnotou.

Komentáře

Jsem vypravěčka a vyprávím příběhy, které mi diktuje sám život. Jsou v nich aspekty jak vnější - viditelné, tak i ty skryté, které jsem se naučila vnímat. A také jsem průvodkyní temnými údolími i nebeskými výšinami lidské sexuality. Můj příběh najdete zde>>

Share This