Vážení městští zastupitelé!

Od chvíle, co jsem se dozvěděla o testování sítí 5G v našem městě, hledám argumenty, kterými bychom podložila své odmítání tohoto testování. Včetně zavádění sítí 5G obecně. Prohledala jsem internet, pročetla desítky textů hovořící pro i proti. Zjistila jsem, že ani erudovaní odborníci nejsou schopni doložit, co z dlouhodobého hlediska tyto nízké frekvence s živými organismy udělají, byť o jejich škodlivosti nepochybují. Elektrosmog a elektromagnetické záření prostě není v souladu s životem.

Až díky Stezce živé vody ve zdejších lesích nad Priessnitzovými lázněmi mi to došlo. Voda. Zdroj života. Voda, která je ve všem živém, v rostlinách, zvířatech, člověku.

Voda je životodárná a léčivá, stejně jako je léčivá živá příroda, odkud tato voda pramení, na čemž postavil svou teorii léčení i pan Priessnitz, zakladatel zdejších prvních vodoléčebných lázní na světě.

Voda má také paměť a nese informace, což zjistil Masaru Emoto. A svá tvrzení doložil mnoha seriózními výzkumy, kterými zcela jasně potvrzuje, že působí-li na vodu něco negativního, od slov, až po nízké vibrace, stává se mrtvou. Důkazem jsou desítky fotek v jeho knihách, které o svých výzkumech zveřejnil. A opírá se o ně i už výše zmiňovaná Stezka živé vody u nás v Jeseníku.

Vše živé obsahuje vodu, i naše těla jsou jí tvořena ze 75%. Pokud na nás a vodu v nás, působí pozitivní vibrace, jemné a vysokofrekvenční, vibrace lásky a živé přírody, jsme zdraví. Pokud však žijeme v negaci, ve stresu, pod vlivem nízkých frekvencí, vytvořených uměle člověkem, organismus začne strádat a chátrat. Je-li ten stav dlouhodobý, postupně onemocní a umírá. Každý živý organismus, rostlinami počínaje, člověkem konče.

Toto je tedy důvod proč, stejně jako další lidé, zásadně odmítám zavádění sítě 5G. Budou mít totiž daleko nižší a v podstatě smrtelnější dopady na vše živé, než stávající sítě 4G. A to hlavně proto, že se do budoucna chystá „zasíťování“ celé planety „chytrými“ a satelitními zařízeními na zemi a ve vesmíru.

Stávající sítě také velmi škodí, ale zatím nemají globální dosah, takže se před nimi stále ještě dá „utéci“ do přírody. Nicméně nárůst takzvaných civilizačních chorob, počínaje psychickými problémy (nově se přidává environmentální žal, kterým trpí především mladí lidé, kteří ztrácejí perspektivu života), přes zhoubné nádory a neplodností lidí a živých organismů konče, dokládá, že ani to už nestačí.

Navrhuji tedy, aby souběžně s testováním možností komerčního využití sítí 5G, které má mimo jiné probíhat v jesenickém gymnáziu a strojní průmyslovce, běželo seriózní testování účinků frekvencí 5G.

To lze jednoduše a bez větších nákladů zařídit tak, že tyto frekvence budou po dobu dvou let, kdy má toto testování oficiálně probíhat, působit na živé rostliny a laboratorní zvířata tak, jak se plánuje do budoucna – tedy intenzivně a trvale. A současně s tím na jiné škole, udělat stejný průzkum ovšem mimo působení sítí 4 a 5G. Na závěr testovacího období pak tyto výsledky porovnat, vyhodnotit a zveřejnit.

Vyzývám tímto Městské zastupitelstvo, aby mi k tomuto návrhu zaslalo své vyjádření.

Srdečně Baránková Dagmar Jeseník Lázně

Podáno na podatelně MÚ Jeseník dne 13.1.2020

Zveřejněno na mém osobním profilu FB 

 

Den na to, jsem všem zastupitelům zaslala tento dodatek: 

 

 

 

—–Original Message—–
From: dagmar@dagmar-barankova.cz [mailto:dagmar@dagmar-barankova.cz]
Sent: Tuesday, January 14, 2020 9:33 AM
To: zastupitele@mujes.cz
Subject: Doplněk k otevřenému dopisu

Dobrý den!

Včera, v pondělí 13.1.2020 jsem na podatelně MÚ Jeseník podala otevřený dopis, ve kterém se vyjadřuji k testování sítí 5G.

Jsem přesvědčena, že vše, co s nimi souvisí, od samotných frekvencí, přes navyšování chytrých zařízení až po konkrétní dopady na člověka, není pozitivní.

Toto přesvědčení jsem získala už dříve, ale teprve až nyní vím proč. Je to mimo jiné i díky pořadu České televize, který byl odvysílán už v roce 2008. Tedy v době, kdy obyčejný člověk neměl o 5G ani zdání, a který mi utkvěl v paměti. Až dnes jsem jej znovu objevila. Je z něj zcela jasné, že tak, jak exitují fundovaní zastánci, tak existují stejně fundovaní odpůrci. Včetně lidí, kteří už v roce 2008 díky elekgrosmogu měli prokazatelně zdravotní problémy.

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1095913550-nedej-se/208562248420023/?fbclid=IwAR0Iet1QTK2NbDzxcJnwH0sOn9QjPumuXkSffHFyt7UPB3bc8IFOZJu3al4

Zasílám Vám odkaz a žádám Vás o jeho shlédnutí a následné vyjádření.

Současně si prosím uvědomte, že toto není žádná fake news, ani žádná propaganda, ať z jedné, či druhé strany. Je to seriozní zpráva, ze seriozního zdroje, byť staršího data, což je o to horší, že od té doby se stav elektrosmogu mnohonásobně navýšil a dál má zaváděním zařízení a antén na přenos signálu, navyšovat. A jako taková, by se neměla přejít mávnutím ruky. Jde totiž nejen o zdraví nás občanů, jde i o vaše zdraví, zdraví vašich dětí a všech, kdo do našeho města zavítají.

Srdečně Baránková Dagmar

 Současně jsem jej zveřejnila na sociální síti Facebook.

Odpověď místostarosty pana T. Vlazla. 

 

5G v Jeseníku

Fotografie kontaktu

Vážená paní Baránková, vážení kolegové,
dovolte, abych Vám zaslal informace a odkazy, které Vám pomohou zorientovat se v problematice elektromagnetického záření a testování zavádění 5G v Jeseníku. K tomuto tématu také proběhnou veřejná setkání.
Do konce ledna proběhnou jednání s mobilním operátorem a ministerstvem pro místní rozvoj, která již budou konkretizovat, jak test zavádění v Jeseníku proběhne. O výsledcích jednání Vás budeme informovat.

Jeseník a 5G
V Jeseníku se uskuteční testování zavádění 5G technologií, ne samotné technologie – ty už jsou provozovány například v Karlových Varech nebo Kolíně. V Jeseníku se nebude budovat síť pro běžné použití, ale především se má jednat o testování možností v oblasti internetu věcí (IoT).
Testování zavádění těchto nejmodernějších technologií se bude realizovat také ve spolupráci s gymnáziem a Střední školou průmyslovou (Emko). Jeseničtí studenti si „osahají“ tyto technologie a získají tak vědomostní náskok v řádu let. Další oblast testování směřuje do firem nebo do péče o seniory. Z populárnějších záležitostí jde o využití v propagaci (rozšířená realita) a třeba moderní pojetí prezentací formou hologramů.
Jednou z aktivit projektu je konference o vlivu 5G na lidské zdraví. Jeseničtí občané se nemusí ničeho obávat a již předem je zveme na setkání, na nichž je budeme informovat společně s odborníky o aktivitách při zavádění 5G technologií.
Tomáš Vlazlo, místostarosta města

5G: Tři otázky a odpovědi o nové generaci mobilních sítí
V minulém vydání jsme informovali o úspěchu města Jeseník v soutěži „5G pro 5 měst“. Co nového tato technologie přinese a kde nalezne největší uplatnění se dočtete v následujícím rozhovoru zveřejněném na stránkách Českého telekomunikačního úřadu.
Co je 5G?
Nová generace mobilních sítí. Navazuje na předchozí generace sítí 3G (přinesla rozšíření internetu do mobilu a vedla k rozmachu smartphonů) a 4G (nabídla mnohem rychlejší přenos dat a umožnila například sledovat streamovaná videa na cestách).
Co nového 5G přinese?
Hlavní přínos sítí 5G očekáváme ve změně způsobu používání stávajících zařízení jako smartphony nebo herní konzole. 5G disponují kapacitou propojit tisíce těchto zařízení v jednu chvíli a otevírají tím prostor pro vývoj nových, inovativních služeb. Příklady využití 5G: průmysl a větší automatizace výroby díky větší propustnosti 5G sítí, samořiditelná auta, telemedicína.
Představují sítě 5G riziko pro lidské zdraví?
Nepředstavují. Na těch samých kmitočtech bylo po dlouhá desetiletí přenášeno TV vysílání z vysílačů o výkonech řádově vyšších, než jaké mohou dosahovat základnové stanice 5G. A žádný vliv tohoto vysílání na lidské zdraví nebyl popsán. Přesto se veřejným prostorem šíří celá řada fake news a hoaxů. Český telekomunikační úřad zřídil email 5ghoax@ctu.cz, kde sbírá podobné nesmyslné zprávy týkající se nepravdivých informací o sítích 5G, a je připraven vyvracet je na těchto stránkách.                                    Zdroj: www.ctu.cz

Dezinformace o nové technologii šíří strach mezi občany
V loňském roce se dezinformační kampaň ohledně nebezpečnosti 5G sítí pro zdraví člověka, která zasáhla celou Evropu, dostala v průběhu letních prázdnin také do Česka. Na nebezpečí dezinformační kampaně upozorňuje i evropský web pro sledování dezinformací www.euvsdisinfo.eu/figure-of-the-week-5g/.
Dezinformační kampaň je založená na jednoduché myšlence – šíření strachu mezi občany. Konkrétně se snaží vyvolat dojem, že 5G sítě „lidem uvaří hlavu“ či jinak ohrozí jejich zdraví. Je na místě připomenout, že pro 5G sítě platí stejně přísné hygienické limity jako pro sítě starších generací (2G, 3G, 4G) nebo i pro rádiové a televizní vysílání, které mimochodem vyzařuje násobně vyšší výkon než mobilní vysílače. S každou novou generací mobilní sítě jsou mobilní operátoři schopni díky technologickému pokroku do stejné elektromagnetické vlny zašifrovat více informací. Tím dochází ke zvýšení přenosové rychlosti a snížení odezvy. Prezentovat 5G jako novou hrozbu tudíž nedává racionální smysl. Možná jen pro srovnání: elektromagnetický výkon telefonu u ucha člověka, které absorbuje tělo při hovoru, dosahuje podle Českého zdravotního ústavu hodnoty cca 0,1 W. Vedle toho žárovka kapesní svítilny běžně vyzařuje elektromagnetický výkon 1 W, tedy desetkrát více.
Základním zdrojem Fake news jsou podle The New York Times často ruské weby. V ČR se Fake News šíří zejména přes „etablované“ konspirační weby typu ac24.cz, na nových konspiračních webech překlopených ze zahraničí např. http://stop5g.cz/,  na webech a ve skupinách zdravého životního stylu, ekologie, jógy a podobně.
Signál pro mobilní telefony se šíří prostřednictvím elektromagnetického neionizujícího záření, které se vyskytuje v přírodě i v přirozené formě. Elektromagnetické záření není vynález člověka, ten se pouze naučil do elektromagnetické vlny zašifrovat informace. S každou novou generací, díky pokroku technologie, jako je například nárůst výpočetního výkonu čipů v telefonech, jsme schopni přenést více informací na stejné množství vyzářeného výkonu.
Zdroj: APMS

Webové stránky Národní referenční laboratoře Státního zdravotního ústavu:
http://www.szu.cz/tema/pracovni-prostredi/informace-nrl

Světová zdravotnická organizace WHO
https://www.who.int/peh-emf/about/WhatisEMF/en/index1.html

Fake News o 5G:
https://manipulatori.cz/?s=5g&submit=Hledat
https://www.politikaspolecnost.cz/paper/fake-news-5g-na-ceskem-internetu/

Děkuji

S pozdravem
Tomáš Vlazlo
1. místostarosta
tel.: +420 584 498 162
mob.: +420 702 221 575
Jeseník „Smart 5G město“
adresa:
MĚSTO JESENÍK
Masarykovo nám. 167/1, 790 01 Jeseník
ISDS: vhwbwm9
www.jesenik.org 

 

Komentáře

Jsem vypravěčka a vyprávím příběhy, které mi diktuje sám život. Jsou v nich aspekty jak vnější - viditelné, tak i ty skryté, které jsem se naučila vnímat. A také jsem průvodkyní temnými údolími i nebeskými výšinami lidské sexuality. Můj příběh najdete zde>>

Share This