Rokem 2012 jsme vstoupili do nového paradigmatu. Energie se začaly měnit, a s nimi i celý svět. Abychom ty vnější změny zvládli, museli jsme se změnit i my. Obsahy svého nevědomí vynést na světlo a transformovat. Otevřít srdce a propojit s rozumem. To nám otevře přístup do 5.dimenze, bytí v Jednotě a lásce.

Čas nazrál a svět Duchovní je připraven. Zítra, 5.5.2020 se otevírá Brána do 5.dimenze. Otvírá se každému, kdo vědomě pracuje na své vlastní změně.

A ač to tak na první pohled nevypadá, přichází „Zlatý věk“ života v 5.dimenzi. Věk, který tady, co planeta existuje, ještě nebyl.

Pojďme jej společně vědomě tvořit tak, aby „přišel“ co nejrychleji a byl co nejkrásnější.

Komentáře

Jsem vypravěčka a vyprávím příběhy, které mi diktuje sám život. Jsou v nich aspekty jak vnější - viditelné, tak i ty skryté, které jsem se naučila vnímat. A také jsem průvodkyní temnými údolími i nebeskými výšinami lidské sexuality. Můj příběh najdete zde>>

Share This