Jedna z časových linií, která se uzavřela koncem roku 2012 způsobila, že určité skupině začala mizet možnost tajně ovládat realitu pomocí černé magie (negativní energie, která nepodporuje růst a život, ale jde proti němu vytvářením nejrůznějších lží a strachů). A konečně, po dlouhých tisíciletích začíná změna. 

Děje se to i proto, že kolektivní vědomí se díky kvantové fyzice pozvedlo o úroveň výš. Takže dnes už víme, že to co lidé vyzařují, jak cítí, myslí a jednají, to vše tvoří jejich realitu. Současně se zvědomuje vše, co je za celé věky nashromážděno v kolektivním vibračním poli planety a proto je nyní na zemi takový chaos.

Na druhé straně je už část lidí v klidu, protože už poznali a přijali pravdu o svém duchovním energetickém původu. A současně i pravdu kolektivní.

Vědomí lidé jsou propojení s energiemi světla (v podstatě se jedná o bílou magií), což způsobuje ten klid a jistotu, že nejsou sami. Vědomým lidem je jasné, že světlo je více než tma. Protože tam, kde je světlo, tam jednoduše nemůže být tma, kde je světlo vědomí, tam nemůže být tma nevědomí. Kdo se jednou „probudí“, ten už neusne.

Pomocí působení sil „světla“ z Vesmíru, protože i ten je „živý“, společně s energií probuzených lidí, ztrácí černá magie pomalu svou moc až postupně zmizí do jiných časoprostorů – aby se i tam „probudila“ jiná část Vesmíru.

Všechny změny odehrávající se doposud jen v duchovních světech na energetické úrovni, jsou připraveny na „sestoupení do hmoty“. A postupně se začnou projevovat i zde, na této planetě.

Vše, co se materiálně myslící lidé pod vlivem temných stále ještě snaží vyrobit z „hmoty“, to vše brzy bude lidstvo umět stvořit z energie myšlenky a energie srdce. Proto je třeba, aby lidské myšlení bylo naprosto čisté, bez jakékoli zloby, chamtivosti, zášti, lží a strachu. Jen tak totiž nastupuje schopnost tvořit zdánlivě „z ničeho“, pouhým napojením se na Božský zdroj.

A vše takto stvořené zhmotněním světla a lásky, to vše je čisté a má božskou podstatu. Takže cokoli stvořené už nelze nikdy použít proti člověku, protože to prostě nejde. Jednoduše nevznikne osobní ani kolektivní potřeba chovat se negativně vůči lidem a planetě.

Tato vysoce vibrační energie je vědomá a s lidmi tvoří Jednotu, podobně jako už před věky byla prvotním Vědomím stvořená tato planeta. Pamatujete? Na začátku nebylo nic, pak se objevil pocit lásky a z něj vzešla myšlenka. A ta byla tak mocná, že svou silou začala tvořit Vesmír a Život.

Z této úrovně vědomí začnou lidé postupně materializovat nový svět. Moderní, krásná a vzdušná města, plná světla. Přírodu čistou a plnou zeleně a zvířat. Vzájemné lidské vztahy plné úcty, poctivosti, pokory a lásky.

A protože vědomá energie je v souladu se dobrem a životem, dokáže dematerializovat vše, co jde proti dobru a člověku. Vše umělé a chemické, vytvořené především kvůli moci a zisku strany jedné, a naučenému konzumu strany druhé.

Nejvíce ceněna a podporována bude svoboda, nezávislost a jedinečnost člověka. Jeho schopnost milovat, tvořit a být v Jednotě s celou existencí.

Jednoduše Božskost bytosti, která se nazývá Člověk, žijící a tvořící na planetě Země. 

Komentáře

Jsem vypravěčka a vyprávím příběhy, které mi diktuje sám život. Jsou v nich aspekty jak vnější - viditelné, tak i ty skryté, které jsem se naučila vnímat. A také jsem průvodkyní temnými údolími i nebeskými výšinami lidské sexuality. Můj příběh najdete zde>>

Share This