Můj osobní názor č. 2, který opět nikomu nevnucuji, jen předkládám k zamyšlení.
I jako vědomou konfrontaci se zamyšlením č.1, které také najdete na mé zdi.

NĚKDO zastavil celý svět. A že ten NĚKDO tedy musel mít pořádnou sílu, je nad slunce jasné. Se současným zastavením ekonomiky se ukázalo, jak krátká doba stačila, aby se vyčistil vzduch a pookřála celá příroda.

Přichází naděje, že naše děti, vnuci, i děti našich vnuků, prostě příští generace budou tuto dobu označovat za přelomovou. Dobu, kdy lidstvo konečně začalo chápat.

Protože pochopilo, že pokud ten NĚKDO má plán, na kterém systematicky pracuje, pak si začnou byt jistí, že bude mít dost síly dovést jej až do zdárného šťastného konce.

Tím plánem může být např.zveřejnění všech dosud utajovaných patentů, včetně patentu o čisté energii pro všechny, které povedou k něčemu, o čem lidstvo sní od okamžiku, kdy se snít naučilo, tedy o nebi na zemi.

Když se na celé současné dění, včetně zavadění nových technologií, podívám z hodně velkého nadhledu, vychází mi toto, úplně každý člověk začne mít šanci využívat jejich výhod, pokud bude mít zájem. Peníze i vlády přestanou existovat. Lidé budou žít v takových celcích, aby je bylo schopno řídit pár nejzkušenějších moudrých, kteří budou mít respekt a úctu ostatních.

Každý stát bude mít svou samostatnost, a ostatní státy je budou respektovat, ctít a uznávat jejich jedinečnost a svébytnost.
Protože takto bude vnímat každý člověk i sebe sama. A zároveň si začne být vědom existence celku, jehož je součástí.

Svět bude pod ochranou „globálního prediktora“, který díky vědomí jednoty, pravdy a lásky bude dál posilovat toto poznání v každém jedinci.

Takže v klidu můžeme zapomenout na jakékoli války, protože každý bude mít svobodu rozhodování. Bude si vědom faktu, že existuje „globální prediktor“, kterému jde o blaho a zdraví každého jedince, celého lidstva. A kterého dosud nevnímal, protože uvěřil tomu druhému prediktorovi, slabšímu, opírajícímu se o manipulace a lži.

Ten první „globální prediktor“ je sila, která má moc lidi uzdravit, sundat jim roušky a dát skutečnou svobodu… A lidé to postupně začnou chápat, protože jim konečně dojde, oč zde, na této planetě jde. Uvědomí si, co je současná realita běžící jim přímo před očima.
Přestanou se nechat ovládat systémem tvořeným jedinci považujícími se za elity. Slovy o nezbytném pokroku, fake news o desítkách tisících mrtvých na covid, konspiračními teoriemi, které nejsou teorie, ale skutečná realita.

Věřím, ze toto mé zamyšlení většina pochopí. Jen ti stále slepí a hluší jej ocejchuji výsměšným smajlikem, čímž se jasně ukáže, kdo je kdo.

Vy ostatním, co jste neztratili schopnost cítit, myslet a dávat si věci do souvislostí, vy už se rozhlížíte kolem sebe. A začínáte vidět skutečný svět, ve kterém žijeme, včetně důsledků dosavadních principů. Vám už to dochází…

Vidíte to novodobé náboženství postavené pouze na moci a penězích.
A uvědomujete si, že druhé kolo nepřijde, pokud to nedovolíme.

Bohatství tohoto světa patří do rukou všech, každého jedince. A největším a skutečným bohatstvím nejsou peníze a moc, ale jsou jim svoboda, zdraví, pravda a láska.

Je na každém z nás, jak rychle ta změna ve vnějšku proběhne. Čím rychleji se změníme my, tím rychleji to bude i navenek.

Tak co si vyberete? Strach, který v mnohých vyvolává zamyšlení č.1?

A nebo naději, kterou přináší text č.2?

Satan ovládá otroky.
Bůh dává svobodu a volbu člověku.

Komentáře

Jsem vypravěčka a vyprávím příběhy, které mi diktuje sám život. Jsou v nich aspekty jak vnější - viditelné, tak i ty skryté, které jsem se naučila vnímat. A také jsem průvodkyní temnými údolími i nebeskými výšinami lidské sexuality. Můj příběh najdete zde>>

Share This