Milí! Vy všichni, kteří jste na stejné, či podobné frekvenci a vibraci, jako tento text. Vy všichni, kteří jste neztratili cit, schopnost milovat, toužit a radovat se z maličkostí, vy, kteří jste neztratili své LIDSTVÍ, vám píšu své vize s nadějí a vírou, že je budete šířit dál. Třeba i pro ty, co ještě váhají, kterou cestou se vydat. Zda jít cestou vědy a rozumu, nebo se otevřít spiritualitě skrze vlastní srdce.
Vám všem přináším pokračování vize Nového příběhu o Nebi na Zemi.
Ta vize byla opět nádherná, povznášející, uklidňující a už nepochybuji, že je to teprve začátek něčeho nekonečně velkého, co současná civilizace ještě nikdy nezažila.
Vy všichni, kteří už víte, co je smyslem života, vy, kteří máte pročištěná svá energetická těla i centra, vy, kterými láska proudí všemi směry, vy všichni jste Vědomí lidé, Tvůrci nové Existence.
Viděla jsem, jak proudy světla vyzařující ze země vstupují do vás. Viděla jsem, že vaše absence stínů a bloků, jim umožnila, aby prošly celým tělem a vyzářily do Vesmíru. Zde udělaly „nekonečný okruh“ a vrátily se k vám zpět. A vy, duchovní bytosti v lidských tělech, tak začínáte měnit hmotu a posouváte ji na vyšší frekvenční úroveň.
Proto jsme nyní všichni zde. To bylo a je v plánu Existence a Tvůrce. Hmota, která se díky vědomí člověka stává energií a tou energií je láska. Alchymický proces, návrat k podstatě, k vědomí Boha v každé částečce stvořeného. Vědomí, že úplně vše v tomto Vesmíru je Existence Tvůrce v nekonečné lásce.
Vize dál pokračuje a já vidím, jak se světelná vlákna, která z vás vyzařují, splétají s vlákny ostatních lidí. A nejen lidí, objevují se vlákna světelné energie, které přichází ze Země, skrze její energetická centra přírodní, i vytvořená člověkem. Sleduji, jak skrze všechny pyramidy, megality, menhiry a kamenná uskupení začíná proudit vysoko vibrační světelná energie.
Přichází i pomoc z Vesmíru, jako vodopády na vás dopadají proudy neutrin, které někteří lidé vnímají jako světelné bytosti. Nesou informace o Existenci a Tvůrci, o změně… o Plánu, jehož časový horizont lidský rozum nemá šanci uchopit, protože se prostě vymyká jeho možnostem. Lidské srdce jej však dokáže procítit, protože je to Plán evoluce vědomí.
Všechna ta vlákna světla se vzájemně splétají a tkají kolem planety Květ života. Postupně se rozsvěcují body, kde se vlákna vzájemně setkávají a květ je čím dál hustší a hustší.
Vzniká „tkanina“ světla, která postupně rozpouští tmu nevědomí. Země se halí do zářivého světla, které neoslňuje vědomé, ale transformačně se dotýká těch nevědomých…
Tím, jak světlo čím dál více září, začíná se ukazovat Nový svět, Nová planeta. Která tu vždy byla, ale ve tmě nevědomí a materiálního přístupu k životu, ji lidé nebyli schopni uvidět.
Čím více lidí otvírá své srdce, v čím vyšších vibracích a frekvencích jsou, tím jasněji tu nádheru nové dimenze vnímají. Prosvětlením, prozářením sebe sama, svého vědomí a lidství se otvíráme zcela novému světu a on se otvírá nám.
To je to Nebe na Zemi, které jsme jako nevědomé bytosti věřící v prvotní hřích, neměli šanci uvidět, natož žít.
V každém z nás jsou obě energie, Jin a Jang, Existence a Tvůrce… A čím vyšší jsou jejich frekvence a vibrace, tím více se z nich „rodí“ Lásky. Tím krásnější je lidská bytost a následně i svět, který svou energií prozařuje a vědomě utváří zcela v souladu se životem.
Protože LÁSKA je vědomí, že JÁ JSEM MY a nic nemá větší plodící, tvůrčí a uzdravující sílu.
JÁ – BŮH
JSEM – EXISTENCE
MY – TVŮRCE
NEKONEČNÉ LÁSKY
Komentáře

Jsem vypravěčka a vyprávím příběhy, které mi diktuje sám život. Jsou v nich aspekty jak vnější - viditelné, tak i ty skryté, které jsem se naučila vnímat. A také jsem průvodkyní temnými údolími i nebeskými výšinami lidské sexuality. Můj příběh najdete zde>>

Share This