Kdo mě znáte už nejspíš víte, že mé texty se pohybují v rovině materiální, kde se snažím nějak orientovat a pak v rovině duchovní. Kde se snažím orientovat též, a následně ty zprávy „odjinud“ převádět do smysluplné řeči. Ta dnešní je právě odtud, tedy „odjinud“.
V posledních dnech vidím při meditaci stále stejný obraz: krásná ženská energie, velmi jemná a současně velmi silná, tančí s energii mužskou. Při tom tanci se obě energie postupně zhmotňují v ženu a muže.
Když se transformace energie dokončí, když se z ní stane fyzická žena a muž, nastává další změna. Muž si postupně začíná uvědomovat, že žena je úplně jiná, než jak ji doposud znal. Její energie je jemná a současně pevná, tančí a nebojí se mužského objetí. Naopak nesmírně si je užívá.
Cítí se naprosto v bezpečí a silná, protože i ona prošla změnou. Ztratila potřebu s mužem bojovat, a ví, že když není tlak, nevzniká ani protitlak. Zcela jasně také ví, že chce muže milovat a milovat se s ním. Svobodně, nezávisle a právě proto VELMI silně a hluboce.
Ze svého středu, kde se konečně ukotvila a skrze který našla své spojení s božstvím, je schopná celá se muži odevzdat, a celého jej přijmout. Bez potřeby závislosti a proto velmi pevně. Už konečně ví, co chce. A co chce, to také umí dát. Otevřela se energii Bohyně a tím se jí sama stala.
A takto je její Existence připravena na kvantový skok Vědomí. Společně s mužem.
V lásce a při milování.
On tu výzvu cítí a ani na chvíli nezaváhá, protože i on je konečně MUŽEM, který si svou silou středu přitáhl ŽENU. Mužem, který se otevírá svému božství, aby se stal Tvůrcem.
Energie Ženy a Muže, Jin a Jang, Existence a Tvůrce se skrze fyzické tělo ženy a muže stanou jedním, Jednotou, Pravdou, jediným Bohem, kterým je Láska.
Takto začíná ta obrovská změna. Začíná se psát úplně nový příběh o ženě a muži, protože ten o nevědomé Evě a Adamovi a jejich prvotním hříchu postupně zmizí. A hřích tak přestane existovat.
Pokud vás tento nový příběh Ženy a Muže oslovuje, pokud s vámi někde uvnitř rezonuje, jděte a následujte jeho volání. Toto je totiž ta nejrychlejší cesta jak nastolit Nebe na Zemi, skrze lásku duchovní, duševní i fyzickou.
Adam a Eva se vrací do Ráje, odkud byli vyhnání s Poznáním, že hřích existuje jen tehdy, když v něj uvěříme. Nyní se vrací jako vědomé bytosti. Už nejsou naivní, už ví, co je Pravda a Lež, co život dává a co jej naopak bere.
Dvě tak odlišné bytosti, které společně tvoří celek, přestali mezi sebou soupeřit, protože definitivně pochopili, že nechtějí boj, ale lásku. Prošli si za ty věky neskutečným utrpením, než našli nejprve cestu k sobě sama a pak cestu k srdci a tělu toho druhého. A ví, jak velký DAR je být milován a umět lásku dávat. Že je to TO, co je nejdůležitější, kvůli čemu má smysl žít.
Mizí dualitní rozdělení na dvě úplně odlišné bytosti, ale přichází poznání jediného Boha skrze vzájemně se doplňující polarity Jin a Jang, Existence a Tvůrce ve vzájemné spolupráci a lásce mezi Ženou a Mužem. Protože takto byli stvořeni k obrazu Božímu. A takto, společně, jsou schopni vytvořit nový život.
Nové Paradigma začíná pro každého, kdo už VÍ, že božské je víc, než lidské, Duch je nadřazen hmotě a Láska je nejsilnější energie, která léčí a uzdravuje.
A ze které vzniká vše, co je Pravda.
Ještě mě napadlo, že to by mohl být zcela jiný Great reset, než který plánují ti, co se považují za vyvolené a hrají si na Boha. Ti, co chtějí měnit svět tak, aby vyhovoval jen jim, ne zbytku lidstva.
Great reset, který je plně v souladu s božím plánem a záměrem…
Komentáře

Jsem vypravěčka a vyprávím příběhy, které mi diktuje sám život. Jsou v nich aspekty jak vnější - viditelné, tak i ty skryté, které jsem se naučila vnímat. A také jsem průvodkyní temnými údolími i nebeskými výšinami lidské sexuality. Můj příběh najdete zde>>

Share This