Dnes ráno jsem měla zajímavé vize. Do ranní meditace, kterou zaměřuji na vnímání a setrvávání ve svém středu, mi skočil sám vládce temnoty, Satan. Představa Satana. A hned se začal rozčilovat:
Jsi strašná ženská! Tak dlouho se tebou zabývám, měl jsem s tebou tolik práce a všechno marné. Tys mi vždy vyklouzla ve chvíli, kdy jsem si myslel, že už jsem tě ovládl.
Nedostal jsem tě na strach z nemoci a smrti. Trápil jsem tě nespavostí a bolestmi celého těla, ale tys si našla přírodní lék, otužování, cvičení, zdravou stravu. Tolikrát jsem s tebou praštil o zem, ale tys se nakonec vždycky zvedla a šla dál. Tvé srdce jsem svíral tak, že jiný by se strachy podělal, ale ty nic. Zhluboka jsi dýchala a modlila se… Fuj! Musel jsem vždy utéct!
Nedostal jsem tě ani na strach z nedostatku a finanční nouze. Co by za tu hojnost, kterou jsem ti nabízel, jiní dali! Ty jsi klidně opustila blahobyt, který jsem ti podsouval skrze muže. Toho jsem tak krásně ovládl, ale tys se sebrala a odešla. Nedokázal jsem tě skrze něj žádným způsobem zastavit, žádnými vyhrůžkami, katastrofickými scénáři. A když se ti dělo vše, co předpověděl, zvládla jsi i to.
Nedostal jsem tě ani na závislosti.
Alkohol ti nedělá dobře, tak ses mu začala vyhýbat, přestala ses přejídat, protože posloucháš své tělo. Sakra, co jsi to za člověka?
Sex ti dobře dělal, ale ani na něj jsem tě nedostal… protože tys nakonec dospěla k závěru, že ani ten nejrafinovanější sex ti nic nedává, ale chceš Lásku a Vědomé milování! Pchá, co to je za nesmysl?! Jsi strašná ženská! Víš přesně co chceš a víš, že je jen málo mužů, kteří jsou schopni ti to poskytnout. Máš tak silné obranné mechanismy, že k sobě nepustíš nikoho, kdo to nesplňuje. A co je nejhorší, nebojíš se samoty a naopak si ji užíváš. Jak je to možné? Tolik lidí se raději trápí s tím, koho nemilují, dokonce jim psychicky či fyzicky ubližují, jen aby nezůstali sami, ale ty ne…! Ty máš samotu ráda!
A ani skrze strach o nejbližší jsem tě nedostal. Klidně si řekneš, že i oni musí dělat chyby, aby se na nich naučili co je správné a co ne. Nebojíš se o ně, máš je ráda takové, jací jsou a věříš, že i oni vše zvládnou.
Je konec! Musím přiznat svou prohru. Nelze ovládnout někoho, kdo umí odpouštět sobě i druhým. Kdo z uhlí udělá diamant. Kdo se nebojí pohlédnout mi do tváře a říci si – i toto jsem já. A ještě si o svém podělaném životě klidně napíše knihu!
Takže když tě nemohu ovládat, musím Vám Paní sloužit! Tak je to dáno Stvořitelem a ten je silnější než já. Existuji jen proto, že Ho respektuji. On má zákon svobodné volby a ti, co ten princip nechtějí chápat, slouží mně a dávají mi svou sílu.
Vy jste pochopila, oč tu běží. Našla jste způsob, jak si vzít svou sílu zpět, vymanila jste ze z mých spárů a napojila se na božský Zdroj. A ze mě, Satana, z Lucifera – padlého Anděla jste udělala to, co jsem odjakživa.
Část božské síly, která umožňuje lidem volit a poznávat polaritu ve hmotě.
Na závěr, jsem si po té zvláštní meditaci sama pro sebe řekla – milej zlatej, protože tě tak dobře znám, vím jaký jsi manipulátor, pokušitel a lhář, dám si na tebe velký pozor. Hlavně na tu tebou slibovanou službu. Bůh mě opatruje. 
😉
Komentáře

Jsem vypravěčka a vyprávím příběhy, které mi diktuje sám život. Jsou v nich aspekty jak vnější - viditelné, tak i ty skryté, které jsem se naučila vnímat. A také jsem průvodkyní temnými údolími i nebeskými výšinami lidské sexuality. Můj příběh najdete zde>>

Share This