V úvodu svého zamyšlení bych chtěla říci – v žádném případě nejsem proti novým technologiím, naopak.
V žádném případě nejsem proti ochraně životního prostředí, naopak.
Snažím se žít svůj život tak, abych dokázala rozpoznat co je lež a pravda.
A také zjednodušuji, vypichuji jen to podstatné, abych nepsala romány..
A proč ten úvod? Kvůli pochopení toku mých úvah.
Nejspíše jste někteří zaznamenali můj zásadní odpor proti technologiím 5G, které od první chvíle vnímám jako něco, co jde proti člověku, proti životu. Zbytečnost, která je nám (víme kým) vnucována jako další, naprosto nezbytný pokrok. V pozadí vidím obrovský byznys a ještě za ním snahu o ovládnutí lidstva skrze sledovací kreditní systém, viz Čína.
Pak tu máme ekologii. Systém – tvořený skupinou lidí, se nás snaží přesvědčit, že nás zachrání Great reset, Green deal, Agenda 21…
Mnozí z nich (samozřejmě jejich předchůdci), začátkem minulého století násilně zlikvidovali snahy o prosazení vynálezů N. Tesly, protože pak by jejich ropa a ropná pole byla k ničemu. Volná energie by zpeněžit nešla, ale ropa ano. A tak se stali těmi, kdo tahali a dodnes tahají za nitky řízení tohoto světa. Tyto tendence tu byly, co svět světem stojí, nyní však jejich energie vrcholí a nastává čas zlomu. Lež nemůže do nekonečna růst, vždy přijde čas, kdy začne její pád, protože pravda začne prosakovat na povrch.
Za uplynulých 100 let se svět zaplnil umělohmotným odpadem vyrobeným právě z ropy, který už planeta není schopna svými přirozenými očistnými procesy zlikvidovat. Včetně živých organismu. Ale byl a stále je to good job…good byznys…pro ty, co se staví do role vyvolených. Ruku na srdce, kdo z vás nikdy nezatoužil být tak bohatý, že vůbec netuším, kolik vlastně mám?Také jsem to kdysi chtěla, abych si mohla koupit vše, co si zamanu.
Protože když jsou prachy, jde skoro vše. Třeba přesvědčit svět o tom, jak úžasný jsem filantrop… stačí pustit tam milion, tam dva nebo i deset, sto, protože se mi vrátí miliarda… tam podpořit školský systém, zdravotní systém, politický systém. Podpořit lidi, koupit si jejich přízeň i mlčení. Koupit si jejich pravdu a převrátit ji ve svůj prospěch.
Takže dál někdo tahá za nitky. A povedl se mu fakt pořádný majstrštyk… z pravdy udělat lež a ze lži pravdu. Jen tím, že spoustu lidi vyděsil k smrti.
Teď už si mnohé namaže na chleba (nebo spíše super vypečenou bagetku), lidé se bojí tak, že nevidí pravdu, neslyší pravdu, necítí pravdu. A udělají cokoliv, co jim všichni ti „filantropicky založení chytráci“, předhodí jako záchranné lano.
Ti se už svými plány vůbec netají. S klidem tvrdí, že jim jde o to, aby se lidé postupně začali zbavovat majetku, protože Great reset. Aby pracovali dokud mohou a platili daně do úmoru, protože Green deal…aby sdíleli s ostatními vše potřebné k životu, protože tak je to správné. Protože už na začátku této pandemie strachu lidé uvěřili v „KOLEKTIVNÍ ZODPOVĚDNOST“.
Tak krásně a snadno se manipuluje s lidským vědomím, když se lidé rozdělí a vyděsí… disociace a trauma, a člověk sedí na lopatě. A stále věří, že všechny zprávy, které nepřitakají systému ale ukazují jeho pozadí, jsou jen HOAXY, fake newsy. Protože proč by to dělali?! Proč by nás chtěli zlikvidovat?! Co by z toho měli?!
A co třeba postupně čistou planetu, jen s hrstkou lidí a spoustou robotů, kteří jim zajistí krásný a pohodlný život na věky věků… HOAX jako Brno?! A co vy, každý z vás, vy odpůrci pravdy – vám by se takový život na čisté planetě, která by byla k dispozici jen vám, nelíbil???! Když byste měli více peněz, než má zbytek lidí na planetě – neudělali byste sami pro sebe vše, co by šlo?! Zkuste se nad tím jednou opravdu, ale opravdu poctivě zamyslet…
No, a na opačném pólu této globální lži o pravdě, stojí SKUTEČNÁ PRAVDA. Obyčejná a jednoduchá.
Životní energii a svobodu nepředstavují peníze, ty jsou jen na směnu zboží. A přesto se staly modlou… Lidé žijící v souladu s přírodou nepotřebovali peníze, a přesto byli šťastní. Netrpěli stresem a depresemi a milionem dalších chorob, jako současní moderní, a tolik progresivní lidé s jejich nezbytným pokrokem za každou cenu.
Láska je energie, kterou se snažím najít v té obrovské haldě strachu a lží. Tuto energii chci podporovat a rozvíjet – třeba i skrze nové technologie – ale od lidí, kterým nejde JEN A JEN o JEJICH BYZNYS. A odmítám všechny lži vedoucí k jedinému – nastavení takového systému, který ovládne hrstka už tak nesmírně bohatých lidí.
Naštěstí vím, že každá civilizace, která dosáhla svého vrcholu a neměla se už kam rozvíjet, skončila. Stejně tak skončí i tato. Udělat ze lži pravdu a pravdu odmítat jako lež, to se safra nevyplácí. A ten pád už začal, pěkně odspodu, od všech těch vyznavačů – lidí, kteří prozatím participují na současném systému. Od všech těch, kteří se chtějí mít jen dobře a nic neřešit, nemít svůj názor a jen si užívat co to jde.
A vidím i druhý protipól. Všechny čestné a poctivé lidi, kteří odmítají žít ve lžích. Odmítají být otroky systému, vědomi si své vnitřní i vnější síly. Lidi, kteří jsou ochotní přemýšlet a růst, měnit to, co jim nevyhovuje a tvořit to, co je v souladu s nimi a dobrem pro všechny.
Iluze?
Naivita?
Ne! Moje osobní, ničím a nikým nezpochybnitelná životní zkušenost! Vědomí, že tam, kde je pravda a láska, tam nikdy nic nekončí, ale dál roste a vzkvétá.
Komentáře

Jsem vypravěčka a vyprávím příběhy, které mi diktuje sám život. Jsou v nich aspekty jak vnější - viditelné, tak i ty skryté, které jsem se naučila vnímat. A také jsem průvodkyní temnými údolími i nebeskými výšinami lidské sexuality. Můj příběh najdete zde>>

Share This